راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد

صنعت گردشگری

◄ 17 گــــروه خــدمـــت اصـــلـی 36 خــــدمـــت قــابـــل ارائـــه

موضوع خدمت گردشگری، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه خدماتی را شامل می‌شود که برای تأسیس و فعالیت مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات مسافرتی، بوم‌گردی، خانه مسافر، مؤسسات فرهنگی، مذهبی، هنری و کارگاه‌های صنایع دستی و هم‌چنین برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های این حوزه در مناطق آزاد لازم است. مخاطبان این موضوع خدمت، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری، فرهنگی، هنری و صنایع دستی هستند.

17

تعداد گروه خدمت

36

تعداد زیرمجموعه
پروانه بهره‌برداری مراکز اقامتی

پروانه بهره‌برداری مراکز پذیرایی

پروانه بهره‌برداری دفاتر خدمات مسافرتی

پروانه بهره‌برداری مراکز تفریحی

پروانه بهره‌برداری مجتمع‌های تفریحی-گردشگری

پروانه بهره‌برداری خانه مسافر

پروانه بهره‌برداری اقامتگاه بومگردی

کارت مدیر هتل

کارت صن,,

نسخه بتا