دات نت نیوک

معرفی مدیران

جستجو

مرتضی بانک

مشاور رییس جمهور و دبیر شورا

علیرضا جعفری هرندی

معاون توسعه مدیریت

محمدرضا رستمی

معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق

- -

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق

اکبر افتخاری

معاون تولید، صادرات و فناوری

حسین گروسی

معاون حقوقی و امور مجلس

ناصر خرمالی

مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده

محمود عبدی اسکویی

مدیر گسترش و تسهیل تولید

محمد خضرایی منش

مدیر انتقال فناوری های پیشرفته

مسعود کوچکیان

مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد

محمدرضا عبدالرحیمی

مدیر دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

مهدی رعیتی

سرپرست مدیریت فنی و امور زیر بنایی

جعفر آهنگران

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی

سید جواد رضوی

مدير گردشگري و میراث فرهنگی

علی حسنلو

مدیر فرهنگی، هنری و اجتماعی

هانی صباغان

مدیر سلامت، ورزش و آموزش

محمود منزوی زاده

مشاور امور بین الملل و مدیرکل حوزه دبیر شورا

سید سجاد نوری زمان آبادی

مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق

شعبان شاهکویی

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی

معصومه حجتی

مدیر امور اداری و مالی

مجید طاهریان

مدیر توسعه و تحول اداری

محمدرضا محمد یوسفی

مدیر امور مجلس

محسن پور احمدی

مدیر امور حقوقی

علیرضا خیامین

پشتیبانی و تشریفات

درنا کسرایی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

داوود محمودی

مدیر حراست