دات نت نیوک

معاون توسعه مدیریت

علیرضا جعفری هرندی

معاون توسعه مدیریت

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 75207800-021
 • آدرس: خیابان ولی عصر (عج) ـ بالاتر از اسفندیارـ خیابان رحیمی ـ پلاک 58
 • ايميل: a.jafari@freezones.ir

شرح وظایف

 • - بررسي، تدوين و پيشنهاد اهداف، اولويت‌ها و راهبردهاي نظام اداري سازمان های مناطق آزاد
  - بررسي نظام‌هاي مختلف مديريت و اداره عمومي و پيشنهاد نظام مناسب برنامه‌ريزي اداري سازمان های مناطق آزاد
  - مطالعه، بررسي و شناخت نارسايي‌ها و مشكلات نظام اداري سازمان های مناطق آزاد و تهيه و تدوين برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت نظام اداري
  - تحقيق و مطالعه در زمينه نقش و جايگاه دبیرخانه در اداره امور سازمان های مناطق آزاد به منظور تعيين حدود مداخلات و وظايف دبیرخانه، سازمان ها و مجموعه های تحت اختیار یا مرتبط
  - تهيه و تدوين برنامه راهبردي تحول نظام اداري و مديريت و هماهنگي برنامه‌هاي اجرايي آن
  - تحقيق و مطالعه به منظور بهينه‌سازي نظام‌هاي مديريتي سازمان های مناطق آزاد و انطباق آنها با مقتضيات برنامه‌هاي توسعه و افزايش بهره‌وري نظام اداري کشور
  - بررسي و تدوين برنامه جامع نيروي انساني دبیرخانه و مناطق و مراقبت لازم در مورد گسترش حجم و اندازه
  - تحقيق و بررسي وظايف و اختيارات سازمان های مناطق آزاد ساز مان های مستقل و مرتبط درون منطقه ای به منظور اصلاح ساختار وظايف و تشكيلات
  - مطالعه، بررسي و طراحي و استقرار نظام‌هاي استخدامي در بخش عمومي شامل نظام‌هاي جذب و استخدام، حقوق و مزايا، طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل، نگهداري نيروي انساني، امور رفاهي، بازنشستگي و خروج از خدمت و ساير امور استخدامي و بهنگام‌سازي و مراقبت در حُسن اجراء آنها
  - بررسي و اظهارنظر در خصوص پيشنهادات واصله از دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص برقراري مزاياي خاص به منظور تأمين هماهنگي‌هاي لازم در اجراي مقررات مربوط به نظام‌هاي استخدامي
  - تهيه و تنظيم لوايح، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز در زمينه نظام‌ها و مقررات استخدامي كاركنان دبیرخانه و مناطق
  - بررسي و مطالعه به منظور بهسازي نيروي انساني، طراحي نظام آموزش كاركنان دبیرخانه ، طراحي و تدوين برنامه‌ها و منابع آموزشي و طراحي و تصويب دوره‌هاي آموزشي كاركنان دبیرخانه و بهنگام‌سازي و انطباق مستمر آنها با نيازهاي آموزش شغلي و نظارت بر حُسن اجراي آنها
  - بررسي، مطالعه، طراحي و استقرار نظام ارزشيابي و ديگر نظام‌هاي انگيزشي، كاركنان دبیرخانه و نظارت بر حُسن اجراء آن

مدیران توسعه مدیریت

علیرضا خیامین

پشتیبانی و تشریفات

معصومه حجتی

مدیر امور اداری و مالی

مجید طاهریان

مدیر توسعه و تحول اداری

شعبان شاهکویی

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی