دات نت نیوک

معرفی مدیران

جستجو

مرتضی بانک

مشاور رییس جمهور و دبیر شورا

علیرضا جعفری هرندی

معاون توسعه مدیریت

محمدرضا رستمی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری

محمد معزالدین

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق

مهدی بازارگان

معاون تولید، صادرات و فناوری

حسین گروسی

معاون حقوقی و امور مجلس

حسن چراغی

مدیر گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی

محمود عبدی اسکویی

مدیر گسترش و تسهیل تولید

محمد خضرایی منش

مدیر انتقال فناوری های پیشرفته

ناصر خرمالی

مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد

محمدرضا عبدالرحیمی

مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

مسعود کوچکیان

مدیر فنی و امور زیر بنایی

جعفر آهنگران

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی

علیرضا رحیمی

مدير گردشگري

حمیدرضا اردلان

مدير هنري

محمد فلاح

مدير ورزش و سلامت

شعبان شاهکویی

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی

نیره ابراهیمی

مدیر امور اداری و مالی

مجید طاهریان

مدیر توسعه و تحول اداری

محمدرضا محمد یوسفی

مدیر امور مجلس

محسن پور احمدی

مدیر امور حقوقی

شهرام پور‌‌‎ احمدی

رییس اداره پشتیبانی و تشریفات

درنا کسرایی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

داوود محمودی

مدیر حراست