دات نت نیوک

معرفی مدیران

جستجو

اکبر ترکان

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورا

علیرضا موحدی

معاون توسعه مدیریت

حجت الاسلام محمد علی زم

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری

محمد معزالدین

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق

مهدی بازارگان

معاون تولید، صادرات و فناوری

محمدرضا توسلی

معاون حقوقی و امور مجلس

شهرام موسوی

مدیریت گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی

محمود عبدی اسکویی

مدیریت گسترش و تسهیل تولید

محمد خضرایی منش

مدیریت انتقال فناوری های پیشرفته

ناصر خرمالی

مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد

محمدرضا عبدالرحیمی

مدیریت برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری

مسعود کوچکیان

مدیریت فنی و امور زیر بنایی

جعفر آهنگران

مدیریت هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی

مهدي رحیمی

مديريت گردشگري

حمیدرضا اردلان

مديريت هنري

محمد فلاح

مديريت ورزش و سلامت

شعبان شاهکویی

مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی

نیره ابراهیمی

مدیریت امور اداری و مالی

مجید طاهریان

مدیریت توسعه و تحول اداری

محمدرضا محمد یوسفی

مدیریت امور مجلس

محسن پور احمدی

مدیریت امور حقوقی