اطلاعات تماس با سازمان منطقه آزاد اروند

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل : اسماعیل زمانی
مدیر روابط عمومي: سید ابراهیم میرموسوی
تلفکس مستقیم:3337011 -0631
دفتر تهران: م آرژانتين ـ خ خالد اسلامبولي نبش خ 29 ـ شماره 143
تلفن: 02188889505 و 02188883040
فکس: 88880900
دفتر مركزي: آبادان ـ بریم
تلفن: 8ـ3334017 ـ0631
فکس: 3331120 ـ 0631

اخبار اروند
قبل از انجام هر کاری شما باید تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.