رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
اطلاعات تماس با سازمان منطقه آزاد ارس

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل :محسن خادم عرب باغی
مدیر کل روابط عمومي و امور بین الملل : مختار خوش پیمان
تلفن مستقیم : 42026072-041
فکس : 42026073 - 041
آدرس ایمیل روابط عمومی  :  pr@arasfz.ir
آدرس ایمیل مدیریت سازمان :  info@arasfz.ir
دفتر تهران: میدان آرژانتين ـ خ خالد اسلامبولي نبش خ 29 ـ شماره 143
تلفن : 88889458
فکس 88889438 :
دفتر مركزي: آذربايجان شرقي ـ جلفا ـ میدان عباس میرزا – سایت اداری منطقه آزاد ارس - صندوق پستي 1463-55414
تلفن:

3-42025850-041

50-42024949-041

فکس:

42024949-041