رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
اطلاعات تماس با سازمان منطقه آزاد چابهار


 

رییس هیات مدیره و مدیرعامل: حامدعلی مبارکی
سرپرست روابط عمومي: سعید رحمانی
تلفن مستقیم:4442232-0545 
فکس: 4442230-0545
دفتر تهران: میدان  آرژانتين ـ خ خالد اسلامبولي نبش خ 29 ـ شماره 143
تلفن: 88879374
فکس: 88771061
دفتر مركزي: منطقه آزاد چابهار
تلفن: 9 ـ 4442200 ـ 7 ـ 4441445 ـ 0545
فکس: 4442229 ـ 4442237 ـ 0545

تصاویر منتخب چابهار
اخبار چابهار
قبل از انجام هر کاری شما باید تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.