رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
اطلاعات تماس با سازمان منطقه آزاد قشم

رئيس هيأت مديره و مديرعامل: حمیدرضا مومنی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل: محسن زارع پور
 تلفن مستقیم:5242269 -0763  5714002 ـ 0937
فکس: 5242268 -0763
دفتر تهران: میدان آرژانتين ـ خ خالد اسلامبولي نبش خ 29 ـ شماره 143
تلفن: 6 ـ 88770235
فکس: 88771068
دفتر مركزي: جزيره قشم ـ چهار راه پردیس
تلفن: 13 ـ 5241710 و 39 ـ 5225930 و 5224120 و 5227844 ـ 0763
شماره اف ايكس: 3130079
فکس: 5225338 ـ 5224093 ـ 0763

سامانه گوياى:
مرکز تماس سازمان 5252000
اعلام حرکت شناورها و وضعيت دريا 5252550
راهنماى گردشگرى 5252500
اوقات شرعى و تقويم روز 5252020
راهنماى سرمايه گذارى 5252520
خدمات کارت شهروندى قشم 5252108
پيامگير مديريت حراست 5252555

اخبار قشم
قبل از انجام هر کاری شما باید تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.