رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
اطلاعات تماس با سازمان منطقه آزاد کیش

رئيس هيأت مديره و مديرعامل: علی اصغر مونسان
مدير روابط عمومي: روح الله مهدی نژاد
تلفن:  4425766ـ 0764
فکس: 4425760 ـ 0764
دفتر تهران: خیابان آفریقا (نلسون ماندلا) ـ بالاتر از چهار راه جهان کودک ـ ساختمان منطقه آزاد کیش
تلفن: 3 ـ 021887710620
فکس: 88771061
دفتر مركزي: جزيره كيش خيابان سنائي
تلفن: 2 ـ 4422141ـ 0764 دفتر مدیرعامل: 3 و 4420231 ـ 0764
فکس: 4422581 ـ 4423594 ـ 4422683 ـ 0764 ـ صندوق پستي: 7941783775
به منظور دريافت نقطه نظرات، پيشنهادات و شكايات مسافران و ساكنان كيش شماره تلفنهاي 4422230، 4424146 و 124
سفر دريايي: (حمل خودرو و مسافر از طريق بنادر به جزيره كيش)