رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
مزایای سرمایه گذاری

•  وجود امكانات و تاسيسات بندري و حمل و نقل دريايي (امتياز مهم منطقه)
•  همجواري با بندر آستراخان و لاگان در روسيه ،كراسنودسك در تركمنستان ،اكتائو در قزاقستان و باكو در آذربايجان
•  وجود راه هاي ترانزيتي و ارتباطي مناسب با شهرها و مناطق داخلي كشور و كشورهاي همجوار شامل روسيه ،آسياي ميانه و قفقاز
•  ارتباط با بازارهاي منطقه اي و دسترسي به بازار مصرف بالاي 300ميليوني كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق
•  قرار گرفتن در مسير كريدور بين المللي شمال - جنوب كه اين مسير سه برابر از مسير فعلي كوتاه و ارزانتر مي باشد
•  وجود نيروي كار متخصص و فراوان  
•  برخورداري از شرايط آب و هوايي معتدل استان گيلان
•  نزديكي به بزرگترين ذخاير نفت و گاز درياي خزر
•  دسترسي به معادن سرب ،روي و آهن  
•  توليد مرغوب ترين خاويار جهان
•  جنگلهاي وسيع و پهناور به وسعت 000/560 هكتار
•  نزديكي به 5 نيرو گاه برق
•  نزديكي به فرودگاه بين المللي (25 )كيلومتر
•  نزديكي به مركز كشور (360 كيلومتر )
•  نزديكي به بنادر اروپا
از امتيازات مهم منطقه آزاد انزلي، وجود بندرانزلي درسواحل درياي خزر به عنوان جزئي از آن است كه داراي امكانات و تاسيسات بندري مناسبي جهت تخليه و بارگيري و انبارداري بوده و در آينده نزديك نقش مهمي در كريدور شمال جنوب خواهد داشت