رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش

1- معافيت مالياتي 15 ساله از تاريخ بهره برداري براي فعاليت اقتصادي
2- عدم نياز به رواديد براي ورود وخروج خارجيان
3- آزادي كامل خروج ارز
4- انعطاف پذيري بيشتر عمليات بانكي .
5- تضمين حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي
6- عدم محدوديت  براي سرمايه گذاري و مشاركت خارجي .
7- سرعت عمل در انجام امور اداري .
8- انتقال آسان سرمايه داخل ، خارج و ساير مناطق آزاد ايران .
9- معافيت از عوارض گمركي و سود بازرگاني براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي و توليدي صنايع كيش
10- امكان سرمايه گذاري خارجي بدون مشاركت ايراني .
11- امكان خريد و فروش و اجاره زمين براي سرمايه گذاران داخلي و اجره زمين به سرمايه گذاران ايراني و خارجي .
12- عدم محدوديت خريد و فروش و تبديل ارز .
13- انجام كليه معاملات و نقل و انتقال ارزي در منطقه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي .
14- ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي توسط سازمان منطقه آزاد .
15- آزادي ورود هرنوع كالا به استثناي كالاهاي مغاير با شرع اسلام يا قوانين خاص مربوط به مناطق آزاد .
16- ترانزيت و صادرات مجدد كالاهاي خارجي با كمترين تشريفات
17- صدور كالاهاي توليد شده در منطقه به خارج از كشور يا ساير مناطق آزاد با كمترين تشريفات
18- صدور كالاهاي توليد شده با رعايت قوانين ارزش افزوده به داخل كشور.
19- تعيين ضوابط حاكم برروابط بين كارگر وكارفرما براساس قراردادهاي منعقده .

 ليست فرصت هاي سرمايه گذاري