رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
مزایای سرمایه گذاری

 

مزایای قانونی
• معافيت مالياتي بمدت 20 سال از تاريخ بهره برداري براي كليه فعاليت هاي اقتصادي.
• امكان سرمايه گذاري خارجي به هر ميزان و به عبارتي تا صددرصد ميزان سرمايه گذاري.
• آزادي ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از آن.
• حمايت و ضمانت سرمايه هاي خارجي.
• لغو رواديد و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت اتباع خارجی.
• قوانين و مقررات تسهيل شده درباره روابط كار، اشتغال و تامين اجتماعي.
• امكان انتقال بخشي از كالاي توليد شده به سرزمين اصلي بدون پرداخت حقوق گمركي.
• عدم پرداخت حقوق گمركي در مورد واردات كالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج كشور.
• بهره گيري از نيروي انساني آموزش ديده و ماهر در تمامي سطوح مهارت و حرفه هاي متفاوت.
• بهره گيري از مواد اوليه نفت و گاز به عنوان مواد اوليه و سوخت مورد نياز تمامي فعاليتهاي صنعتي.

مزایای منطقه ای
• موقعيت ژئواستراتژيك
• همسايگي با کشورهای cis، همجواری با بازار 300 میلیونی
• قرارگيري در كريدورهاي بين المللي حمل و نقل (6 کریدور) و قرار گیری در مسیرجاده ابريشم
• نزدیکی به ترکیه به عنوان دروازه اروپا
• قابلیت ایجاد ارتباط جاده ای و ریلی بین کشورهای شمالی ایران با حوزه خلیج فارس در کوتاهترین مسیر
• وجود رودخانه ارس بعنوان عامل پیوند دهنده طبیعی
• رخورداری از پشتیبانی مادر شهر تبریز

مزایای گمرکی
• ثبت سفارش كالا در منطقه و بصورت گشايش اعتبار اسنادي بلند مدت صورت ميگيرد
• تخلیه بار توسط نیروی انتخابی صاحب کالا
• پس از ترخیص کالا تا 15% از دریافتی سازمان بابت تامین قسمتی از هزینه های صاحب کالا مسترد می گردد
• با توافق، ترخیص با ارائه ضمانتنامه بانکی
• واگذاری کالا قبل از ترخیص
• تفكيك قبض انبار بصورت متولي و بنا به درخواست صاحب كالا
• معافيت از ماليات به مدت 20 سال براي فعالان اقتصادي در منطقه
• صدور گواهی مبداء
• صدور قبض انبار قابل معامله جهت ارائه به بانکها
• ساعت كار واحد گمركي تا 18 بعد از ظهر هر روز تعيين و تا پايان آخرين بارگيري خواهد بود.
• تخلیه بار با هماهنگی های قبلی در روزهای تعطیلی