رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
تاسیسات صنعتی

تاسیسات صنعتی منطقه آزاد چابهار  
تعداد صنایع موجود شهرستان چابهار76 واحد می باشد که تعداد – واحد آن در نقاط روستایی و تعداد – واحد بقیه در نقاط شهری مستقر می باشند. درسال 1382 تعداد 2 کارگاه فعال مسئولیت استخراج معادن را به عهده داشته که عمده‌ترین معادن موجود در سطح این شهرستان عبارتند از : سنگ لاشه ساختمانی. سهم شهرستان از کارگاه‌های معدنی فعال استان 3/13 درصد می باشد.