رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
منطقه آزاد چابهار

تاسیسات رفاهی منطقه آزاد چابهار  
رستورانها:
رستوران ارکیده، انتهای بلوار امام(ره)، بعد از پمپ بنرین
تلفن:0545- 3263334
رستوران بلوچ، روبروی دانشگاه پیام نور
تلفن:0545-3331082

رستوران بام چابهار، بالاتر از مجتمع تجاری صدف

رستوران بام صدف، تراس مجتمع تجاری صدف

رستوران تهرانی، بلوار امام(ره)، نرسیده به پمپ بنرین
تلفن:0545-3334836

رستوران کشتیرانی، خ مولوی
تلفن: 0545-2222037

رستوران هدایت، بلوار امام(ره)، جنب سینما
تلفن: 0545-3330560

رستوران تراس هتل دریایی،انتهای بلوار امام(ره) جنب پارک الغدیر
تلفن:0545-2220484

رستوران هتل لیپار، بلوار 45 متری، روبروی مجتمع تجاری
تلفن:0545-4442100
 
دیگر تاسیسات رفاهی
- سینمای روباز
- پیست اسکیت
- پارک بزرگ زون شرقی
- بوستان بهارستان
- مرکز تلفن 3000 شماره ای و راه دور

 مراکز بهداشتی منطقه آزاد چابهار  

شهرستان چابهار از لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی در سال 1375 دارای 1 بیمارستان با100تخت بوده که در سال  1382 تعداد بیمارستان  به 1 و تعداد تخت بیمارستان  نیز به 130 رسیده است . همچنین در سال 1375 تعداد مراکز بهداشتی شهری و روستائی 5 و8 مرکز بوده که این رقم در سال 1382به 11و 13 مرکز افزایش یافته است .نسبت برخورداری جمعیت به پزشک در سال 1375 به ازای هر هزار نفر4/27  درصد بوده که این نسبت در سال 1382 به27 درصد پزشک رسیده است . طی همین سال به ازای هر هزار نفر7 درصد تخت بیمارستان بوده که به 7 درصد تخت بیمارستانی تغییر یافته است.