رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
بنادر و کشتیرانی

بنادر و کشتیرانی منطقه آزاد قشم  
با توجه به گسترش سريع تجارت در آسيا و مبادلات بين آسيا و اروپا و شكل گيري پتانسيل رشد اقتصادي كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز و ساير كشورهاي همجوار با ايران و منطقه خليج فارس، امكان فعاليتهاي ترانزيتي از بندربزرگ كاوه به سرزمين اصلي و در مسير ترانزيت كالا، زمينه هاي اتصال شبكه حمل و نقل عظيم دريايي به كشورهاي همجوار و آسياي ميانه را ميسر خواهد نمود و راه اندازي بندر اسكله كاوه را از لحاظ اقتصادي توجيه پذير و از لحاظ استراتژيكي حياتي مي سازد. راه اندازي اسكله مذكور موجب اتصال بيش از 15 كشور از طريق مرز زميني و هوايي بصورت توام خواهد شد.
از آنجا كه جزيره قشم يك منطقه آزاد تجاري- صنعتي محسوب مي شود، رفع محدوديت بندري و امكان سرويس دهي به شناورهاي بزرگ از مدتها پيش در برنامه هاي توسعه اي آن قرار داشته است. بندر كاوه در غرب روستاي كووه اي و نزديك منطقه صنعتي كاوه واقع در شمال مركزي جزيره قرار گرفته است. بندر كاوه بعنوان يك ترمينال كالاهاي عمومي، مواد فله و مايعات عمل نموده و در اسكله آن امكان پهلوگيري شناورهاي تا 100 هزار تن فراهم مي باشد.
اسكله شامل پل دسترسي به طول 290 متر است كه توسط شمعهاي فلزي و سازه تركيبي ساخته شده است. عمق اسكله در قسمت شمالي 19 متر، در قسمت جنوبي 14 متر مي باشد كه تخليه و بارگيري همزمان كشتي هاي با ظرفيت هاي مختلف پس از تهيه امكانات مربوط در دو طرف اسكله امكان پذير خواهد بود
اسكله كاوه

كه فاز اول آن با قابليت پهلودهي شناورهايي با ظرفيت 40 هزار تن به بهره برداري رسيده است. به علت جريانهاي آبي مساعد و كرانه بسيار عميق آن (20 متر)، قابليت پهلودهي شناورهاي تا يكصدهزار تن را داراست. لازم است متذكر شويم اين ويژگي در سرتاسر كرانه جنوبي ايران وجود ندارد. بديهي است با بهره برداري كامل از اين اسكله، شناورهاي بزرگ- نظير پاناماكس- امكان پهلوگيري مستقيم در اسكله هاي ايران را خواهند يافت. اين بدان معني است كه شاخص L.D.F در كرانه هاي ايران، هم در سمت واردات و هم در سمت صادرات، به سطح بالايي گام گذارده و سطح جديدي از اقتصاد و حمل و نقل دريايي را براي كشور بوجود خواهد آورد. با توجه به گسترش سريع تجارت در آسيا، مبادلات بين آسيا و اروپا و شكل گيري پتانسيل رشد اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي و ساير كشورهاي همجوار با ايران و منطقه خليج فارس، امكان فعاليتهاي ترانزيتي از بندر بزرگ كاوه به سرزمين اصلي و در مسير ترانزيت كالا، اين اسكله زمينه هاي اتصال شبكه حمل و نقل عظيم دريايي به كشورهاي همجوار و آسياي ميانه را ميسر خواهد نمود و راه اندازي اسكله مذكور موجب اتصال بيش از 15 كشور از طريق مرز زميني و هوائي بصورت توام خواهد شد. از آنجا كه جزيره قشم يك منطقه آزاد تجاري- صنعتي محسوب مي شود، رفع محدوديت بندري و امكان سرويس دهي به شناورهاي بزرگ از مدتها پيش در برنامه هاي توسعه اي آن قرار داشته است. بندر كاوه در غرب شهر كووه اي و نزديك منطقه صنعتي در شمال جزيره قرار گرفته است. اسكله كاوه شامل پل دسترسي به طول 230 متر و عرشه اي به طول 290 متر است كه توسط شمعهاي فلزي و سازه تركيبي ساخته شده است. عمق اسكله در قسمت شمالي 19 متر، در قسمت جنوبي 14 متر مي باشد كه تخليه و بارگيري همزمان كشتي هاي با ظرفيت هاي مختلف پس از تهيه امكانات مربوط در دو طرف اسكله امكان پذير خواهد بود
اسكله بندر بهمن

اسكله بهمن در شهر قشم و در منتهي اليه شرق جزيره قشم قراردارد و در حال حاضر بعنوان يك بندر چند منظوره با كليه امكانات تردد مسافرين، تخليه و بارگيري كالاهاي وارداتي و صادراتي عمل مي كند. بندر بهمن داراي حوضچه آرامش با مساحت 25 هكتار و 5/5 متر عمق است كه توسط دو موج شكن به طول تقريبي 1600 متر محافظت مي شود. بارانداز داراي 267 متر طول است كه پس از طرح توسعه بندر و لايروبي حوضچه، طول آن تقريبا به 600 متر افزايش داده مي شود. اسكله بهمن قابليت هاي شناورهاي تا 5000 هزار تن را دارد. انبارها و دفاتر اداري موجود هر كدام به ترتيب 720 و 1060 مترمربع هستند كه پس از طرح توسعه بندر بهمن ظرفيت انبارهاي مسقف به 1400 مترمربع، انبارهاي روباز به 4700 مترمربع و انبار ترانزيت كالا تا 800 مترمربع افزايش خواهد يافت و همچنين با فراهم آوردن تسهيلات تخليه و بارگيري براي كانتينرها افزايش بندر تا 1،200،000 تن در سال خواهد رسيد.
بندر و اسكله درگهان

اسكله درگهان از پيشروي خشكي درون آب دريا و به شيوه بازيافت ايجاد شده است. مساحت سطح اسكله حدود 7000 مترمربع و محدوده خشكي آن حدود7500 مترمربع است. پيشاني اسكله به طول 90 متر، با عمق آبخور 20/6 متر احداث شده و امكان تخليه شناورهاي 3 تا 4 هزار تن فراهم مي آورد. ساختمانهاي جنبي اسكله با مساحتي حدود 2000 مترمربع امكان سرويس دهي 3000 مسافر در روز از نظر مسائل گمركي، بندري، كاپوتاژي و غيره فراهم مي نمايد. راه هاي دسترسي به اسكله با دو مسير مختلف، يكي خودروهاي سنگين از مسير جاده دلگشا و مسير ديگر جهت خودروهاي سبك از جاده ساحلي و كانال خور هلر تامين ميشود.

 

گالری تصاویر قشم