رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
تاسیسات صنعتی

تاسیسات صنعتی منطقه آزاد قشم  
نيروگاه برق

احداث واحدهاي نيروگاهي با ظرفيت 650 مگاوات در جزيره قشم در محل پارك انرژي مي تواند هم نيازمندي صنايع مستقر در اين پارك و ساير واحدهاي صنعتي را كه در حوزه شهرك صنعتي كاوه ( همجوار پارك انرژي) استقرار دارند، برطرف كند و هم مازاد آن قابل فروش به سرزمين اصلي باشد. به طور كلي بهاي تمام شده انرژي برق توليدي در جزيره، از قيمت تمام شده برق توليدي در كشور كمتر است و همين امر، امكان فروش مازاد برق مصرفي جزيره را بوجود مي آورد. با توجه به اين امر و حاشيه سود توليد برق در جزيره، اين پروژه از بازاري مطمئن برخوردار است. نكته ديگر اين است كه خطوط انتقال برق كنوني، قابليت انتقال ظرفيت مازاد توليد را به سرزمين اصلي دارد و در اين زمينه نيز، نيازي به سرمايه گذاري جديد نيست.
شهرك صنايع پتروشيمي سوزا

اين شهرك به وسعت 3000 هكتار در 30 كيلومتري شهر قشم واقع در ساحل جنوبي قرار دارد و جهت استقرار صنايع پتروشيميايي و پالايشگاه نفتي درنظر گرفته شده است. ويژگيهاي اين شهرك وجود سواحل عميق و امكان ساخت يك بندر بزرگ چند منظوره و استفاده از نفت كشورهاي حوزه خليج فارس و كشور جمهوري اسلامي ايران به منظور صادرات توليدات پتروشيميايي در نظر گرفته شده است.
سايت صنعتي تولا

سايت صنعتي تولا در 15 كيلومتري غرب بندر قشم واقع است كه با حذف سطح جاده ها و حاشيه هايش مساحتي در حدود 1200 هكتار ( مستطيلي تقريبي به ابعاد 5/5×5/2 كيلومتر) داراست. از اين ميزان 200 هكتار مياني آن كه سايت صنعتي تولا نام دارد آماده سازي و واگذار شده است كه كارخانه ها در آن مشغول فعاليتند كه عمدتا در گروه صنايع سبك و نيمه سنگين شامل ( غذايي و دارويي، خودرو و نيروي محركه، برق و الكترونيك، شيميايي و سلولزي و پوشاك و نساجي) مي باشند. جاده قشم- درگهان به عنوان اصلي ترين شريان موجود كه در جهت طولي از ميان شهرك مي گذرد و در آينده حكم مسير اصلي داخل شهرك را خواهد يافت. در ورودي شهرك يك ميدان بزرگ و دو ميدان كوچك متصل به ميدان اصلي در نظرگرفته شده كه در اطراف اين ميدانها تمام امكانات رفاهي شامل ساختمان اداري، هتل، نمايشگاه توليدات، استاديوم ورزشي، كتابخانه، مسجد و .... در نظر گرفته شده است. از اهداف كلي شهرك مي توان به ايجاد و توسعه صنايع كوچك با تكنولوژي بالا و ارتقاء تكنولوژي بر پايه مديريت و سازماندهي، اطلاعات، مهارت هاي انساني و ماشين آلات و جذب سرمايه گذاران خارجي و داخلي نام برد.