رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
مراکز آموزشی

مراکز آموزشی منطقه آزاد قشم  
بيوتكنولوژي
مركز پژوهشهاي بيوتكنولوژي خليج فارس ( قشم) با انگيزه بهره گيري از توانمندي بالقوه موجود در منطقه و توليد دانش فني صنايع بيوتكنولوژي در سال 1376 در جزيره قشم احداث شد. اين مركز بعنوان اولين مركز پژوهشهاي بيوتكنولوژي دريا در منطقه مي تواند در ارتباط با دانشگاهها و مراكز پژوهشي داخل كشور و كسب دانش فني توليد محصولات بيوتكنولوژي دريا و انتقال دانش به واحدهاي صنعتي دولتي و خصوصي در معرفي و گسترش اين علم در منطقه پيشقدم باشد. قسمتي از محصولات بيوتكنولوژي از گياهان، حيوانات و ميكروارگانيسم هاي خاك بدست مي آيند. منابع دريايي نقش مهمي در بيوتكنولوژي ايفا مي كنند. مركز پژوهشهاي بيوتكنولوژي خليج فارس اولين مركز تحقيقات كاربردي بيوتكنولوژي دريا در كشور است و تسهيلات كافي را براي آموزش، پژوهش و توليد محصولات مختلف در مقياس نيمه صنعتي در اختيار دارد. پروژه هايي كه در اين مركز مراحل تحقيقاتي خود را گذرانده و به صورت دانش فني واگذار شده است به شرح زير است:
 توليد پودرو ژل آلوئه ورا با گريد غذايي و دارويي
 توليد انواع ميكروآلگها با گريد غذايي و دارويي
 توليد پلي ساكاريدهاي آگار، آلژينات، كاراگينان، با گريد غذايي و افزودني خوراك دام و كود بيولوژيك از جلبك هاي دريايي
تحصيلات عاليه
موسسه آموزش عالي قشم با همكاري دانشگاه كارلتون انگليس، نخستين دوره فوق ليسانس مديريت را با حضور اساتيد كانادايي برگزار مي كند. ديگر مراكز آموزش عالي قشم، عبارتند از دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه پيام نور.
مركز همايشهاي بين المللي

مركز همايشهاي بين المللي و مجموعه نمايشگاهي قشم در جهت نيل به هدف ارتقاء قابليتهاي منطقه در دست طراحي است. زمين مركز همايشهاي بين المللي قشم در بخش جنوب غربي سايت سيمين در قسمت جنوبي شهر قشم قرار گرفته است و حدود 5/5 هكتار مساحت دارد.
دانشگاه بين المللي هرمز
احداث دانشگاه بين المللي هرمز در طرح جامع جزيره قشم پيش بيني شده و مكان مناسبي براي دانشگاه در بخش مياني جزيره در نزديكي فرودگاه بين المللي در محدوده اراضي روستاي جيجيان در نظر گرفته شده است.
اهداف كلي طرح

 تقويت آموزش عالي در مناطق كمتر توسعه يافته جنوبي و بالاخص استان هرمزگان.
 تامين نيروي انساني لازم جهت توسعه مناطق آزاد.
 دانشگاه بين المللي به عنوان جانشين دانشگاههاي خارج از كشور و جاذب دانشجويان داخلي و خارجي و همچنين به مثابه پل ارتباطي با دانشگاهاي معتبر جهان به عنوان عامل انتقال تكنولوژي تعريف و طراحي شده است.
زمين دانشگاه در محدوده اي به مساحت 20 هكتار پيش بيني شده است.
فضاهاي پيش بيني شده

دانشگاه بين المللي هرمز با سه دانشگاه و ظرفيت نهايي 802 دانشجو برنامه ريزي فيزيكي و طراحي شده است.
اين دانشكده ها عبارتند از: دانشگاه فني و مهندسي، دانشكده مديريت بازرگاني و دانشكده منابع طبيعي.
مساحت پيش بيني شده ساختمانهاي دانشگاه بين المللي هرمز حدود 30000 متر مربع خواهد بود كه در آن علاوه بر فضاهاي آموزشي مربوط به هر يك از دانشكده هاي مزبور، داراي يك سري فضاهاي غير آموزشي خواهد بود. اين فضاها شامل كتابخانه، آمفي تاتر، مجموعه ادراي مركز چاپ و انتشارات، مسجد، مهمانسرا، فضاهاي ورزشي، خوابگاه اساتيد و دانشجويان و مركز بهداشت و درمان مي باشد.

 مراکز بهداشتی منطقه آزاد قشم

 بیمارستان خليج فارس، منطقه آزاد قشم،5222451-0763
بیمارستان فاطمه زهر ا، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، ميدان شفا،5227308-0763