رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
تاسيسات اقامتي – هتلها ، متلها و خانه هاي اجاره اي

رديف

نام مركز

درجه

تلفن

فكس

آدرس

1

داريوش

5 ستاره

4444900

4442178

ميدان داريوش

2

شايان

5 ستاره

4422771

4422409

ميدان ساحل

3

پارميس

5 ستاره

44446223-30

4446223-4

ميدان پرديس

4

شايگان

4ستاره

4422444

4420617

بعد از ميدان پرديس ابتداي خيابان رودكي

5

صدف

4ستاره

4420590

4420595

ميدان اميركبير- مقابل دانشگاه كيش

6

فلامينگو

4ستاره

4424130

4424134

انتهاي بلوار دريا- ضلع غربي

7

مريم

4ستاره

4421111

4421119

ميدان امير كبير - ابتداي خيابان انديشه

8

آنا

4ستاره

4424120

4424370

ميدان امير كبير پشت هتل صدف

9

هليا

4ستاره

4420952

4420954

بلوار ساحل- روبروي بازار زيتون

10

گراند هتل

3ستاره

4424860

4424867

خيابان سنايي- مقابل بازار ونوس بين بلوار موج و دريا

11

آريان

3ستاره

4424951

4424937

خيابان انديشه - روبروي شهربازي

12

ونوس

3ستاره

4424025

4424025

خيابان فردوسي- جنب بازار ونوس

13

لاله

-

4421237

4422520

ضلع شمالي ابتداي ميدان اميركبير

14

پارس نيك

2 ستاره

4424125

4424127

انتهاي بلوار دريا- ضلع غربي

15

جام جم

3 ستاره

4424801

4424805

ميدان اميركبير- پشت دانشگاه كيش

16

قائم

4 ستاره

4424410

4424414

بلوار ساحل- روبروي بازار زيتون

17

فرشتگان

5 ستاره

4445527

4445529

ميدان لاوان- جنب پايگاه هوايي

18

فانوس

6 ستاره

4430200

4430204

سفين- پشت بازار پارس خليج

19

پرشيا

1ستاره

4440888

4442877

جنب بازار مرجان

20

ارم

1ستاره

4424440

4424440

خيابان خيام- نرسيده به ميدان سيري

21

گلديس

1ستاره

4422237

4422837

بلوار سعدي- روبروي پمپ بنزين

22

ديدار

1ستاره

4432776

4433047

سفين- بلوار خاتم الانبيا(نيايش)

هتل آپارتمان 

23

تماشا

3 ستاره

4424719

4424719

بلوار ساحل ابتداي خيابان رودكي

24

سان رايز

3 ستاره

4445001-6

4445006

خيابان رودكي پشت هتل پارميس

25

پارسيان

3 ستاره

4424991-5

4423616

خيابان فردوسي- جنب بازار ونوس

26

آباد گران

3 ستاره

4422759

4423759

خيابان فردوسي- خيابان پروين اعتصامي

27

اسپادانا

3 ستاره

4423630

4423728

خيابان جامي نرسيده به صدا و سيماي كيش

28

پانيذ

2 ستاره

4420670

4420673

خيابان انديشه مقابل بازار پرديس2

29

فارابي

2 ستاره

4423417

4423416

ميدان سنايي- پشت ساختمان مركزي هواپيمايي كيش

30

شباويز

2 ستاره

4444501

4444505

جاده جهان- بعد از بازار مرجان

31

سيمرغ

2 ستاره

4440810

4440812

جاده جهان- بعد از بازار مرجان

32

تاپ رز

2 ستاره

4422017

4424588

خيابان فردوسي انتهاي خيابان ابن سينا

33

خاتم

2 ستاره

4431520

44430359

سفين- بلوار خاتم الانبيا- خيابان اقبال

34

ديدنيها

1 ستاره

4442383

4442556

جاده جهان- بعد از بازار مرجان

35

تعطيلات

1 ستاره

4443996

4443996

ميدان سيري

36

ستاره

1 ستاره

4420410

4420413

بين ميدان سيري و ميدان داريوش

37

عالي قاپو

1 ستاره

4423203

4422378

انتهاي بلوار دريا

38

كوثر

1 ستاره

4440911

4420170-2

جاده جهان- بعد از بازار مرجان

39

سالار

1 ستاره

4420111

4421200

ميدان سنايي- مقابل هتل آپارتمان فارابي

مهمانپذير

 40

آرام يك و دو

درجه1

4420170-2

4420170-2

خيابان رودكي- روبروي هتل شايگان

 41

آسيا

درجه1

4430058

4431801

سفين- بلوار خاتم الانبيا(نيايش)

 42

دريا

درجه1

4424611-4

4424615

ميدان امير كبير خيابان انديشه- بعد از كارتينگ

 43

ايران

درجه1

4424730-4

4424735

ميدان امير كبير خيابان انديشه- بروبروي كارتينگ

 44

قاصدك

درجه1

4420428

4423213

بلوار دريا- خيابان منتهي به بازار زيتون