رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
تاسيسات رفاهي اماكن ورزشي (وابسته به موسسه ورزش و تفريحات سالم كيش-غير خصوصي)

رديف

سالن/مجموعه

مساحت

1

سالن چند منظوره

3600   متر مربع

2

مجموعه استخر كرانه

2000  متر مربع

3

مجموعه استخر المپيك

3000  متر مربع

4

سالن پينگ پنگ

650  متر مربع

5

پلاژ آقايان

10000  متر مربع

6

پلاژ بانوان

20000  متر مربع

7

مجموعه تنيس

12000  متر مربع

8

مجموعه سواركاري

60000   متر مربع

9

استاديوم فوتبال شماره1 زمين فوتبال شماره2 و چمن مصنوعي

50348  متر مربع

10

استاديوم واليبال ساحلي

مكمل واليبال ساحلي

11

پيست تارتان دوميداني

مكمل استاديوم فوتبال

12

سالن اسكواش(2باب)

1400  متر مربع

13

پيست اسكيت

1000  متر مربع

14

پيست دوچرخه سواري

  73   كيلومتر

15

سالن چند منظوره ميرمهنا

1715  متر مربع

16

سالن ورزشهاي غير توپي

1800  متر مربع

17

زمين فوتبال مير مهنا

9900  متر مربع

18

زمين تيراندازي

3500  متر مربع

19

سالن اسكيت در دست احداث

1800  متر مربع

20

سه باب زمين تنيس

1500  متر مربع

21

زمينهاي روباز در دست احداث

12500 متر مربع

22

زمينهاي تنيس هاردكورت

5000  متر مربع