رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
مراکز آموزشی و بهداشتی
ساختمان هاي آموزشي كليه دوره هاي تحصيلي برحسب نوع واحدآموزشي
نوع مدارس
تعداد ساختمان
تعداد كلاس فعال (باب)
مساحت كل مدارس (مترمربع)
مهدكودك فرهنگيان
1
14
588
ابتدايي
7
78
39817
راهنمايي
5
48
54567
متوسطه
4
36
36217
پيش دانشگاهي
 
11
0
هنرستان
2
17
17067
جمع
19
204
148256

 

مراکز بهداشتی درمانی تعداد تخت
بیمارستان کیش 48
بیمارستان شهید ستاری 10
کلینیک خانواده -
مرکز بهداشت و درمان کیش -